Vi, var och en av oss, måste bidra till att göra skillnad.

“Architects Declare är en webbplats som startas i maj 2019 i Storbritannien, för att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. […] Flera tillägg i form av nationella sidor har också skapats och Sveriges Arkitekter har tagit på sig att bli värd för den svenska varianten av webbplatsen.

Stora klimatförändringar är en av de största utmaningarna i vår tid. Hur vi utformar byggnader och samhällen har därför stor inverkan på miljön. Byggindustrin står idag globalt sett för nästan 40 procent av energirelaterade koldioxidutsläpp. För att möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser behöver vi utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.” (Sveriges Arkitekter, “Architects Declare – upprop för klimatet”, senast uppdaterad 2019.09.23, hämtad 2019.09.24)

Här kan du läsa mer och skriva under uppropet


Publicerad: september 24, 2019