SAMMA STORLEK PÅ ALLA ATTEFALLSHUS |

NYA REGLER, NYA MÖJLIGHETER


Enligt lagändringen gjordes i plan- och bygglagen, PBL den 1 augusti 2020:

“Alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea på högst 30,0 m2.

Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 m2. Genom en lagändring den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 m2, men det gällde enbart för attefallshus som uppfördes som komplementbostadshus. Från och med den 1 augusti 2020 får även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader vara högst 30,0 m2.”
(PBL Kunskapsbanken, “Lagändringar i PBL 1 augusti 2020”, senast uppdaterad 2020.08.01, hämtad 2020.08.02)

Komplementbostadshus innebär att det kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus medan Komplementbyggnad syftar på exempelvis förråd, gäststuga, garage, växthus m m.

Här kan du läsa mer om Attefallshus


Publicerad: augusti 02, 2020