Gröna Livet


Plats
√Ör
UppdragOmfattning
Status
Team


Visualisering


Brottkärr, Sverige
2019
Nybyggnad |
Tvåbostadshus |
Från första skiss
till Bygglov
240 kvm
Bygglov
Arezoo Akbarvand
Bostadslyftet AB |
Leila Heydari

Arezoo Akbarvand


En kuperad tomt är en fördel för att skapa attraktiva miljöer; en välbalanserad kombination av utomhus- och inomhusmiljö; som uppmuntrar utevistelse och följaktligen ökar välbefinnande genom att skapa en stark koppling mellan människor och naturen.

Ett miljövänligt hus; med det gröna taket precis utanför kökets fönster och ett medvetet materialval; som bidrar till att minska miljöpåverkan, fungerar också som en daglig påminnelse om att vi, var och en av oss, måste göra något för att bekämpa klimatförändringar.

Tillika de stora fönsterna som ger lagom dagsljus samt fina utsikt påverkar avsevärt invånares hälsa.